​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Hiệp định về hợp tác Văn hóa ký ngày 19/12/1960
- Hiệp định Thương mại ký ngày ngày 23/3/1995 (thay cho Hiệp định 8/11/1978)
- Hiệp định về hợp tác kinh tế, KHKT (21/11/1990)
- Hiệp định về  việc thành lập UBHH hai nước (21/11/1990)
- Hiệp định Khuyến khích và bảo đảm đầu tư (25/10/1991)
- Hiệp định vận tải biển (25/10/1991)
- Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng (25/10/1991)
- Hiệp định hợp tác lâm nghiệp (5/11/1991)
- Hiệp định thương mại mới (ký lại 23/3/1995)
- Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (22/12/1997)
- MOU về Cuộc họp UBHH lần thứ 3 và Nghị định thư Bổ sung Hiệp định Hợp tác Kinh tế-KHKT (10/11/2001)
- MOU về Hợp tác Thuỷ sản giữa Bộ Thuỷ sản Việt Nam-Bộ Biển và Thuỷ sản In-đô-nê-xi-a (8/1/2003)
- Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác hữu nghị và toàn diện bước vào thế kỷ 21 tháng 6/2003
- Hiệp định về Phân định ranh giới thềm lục địa, Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên và Bộ trưởng Ngoại giao Hát-xan Uy-ra-giu-đa ký
- Thỏa thuận hợp tác (MOU) về hàng đổi hàng giữa hai Bộ Thương mại (2003)
- Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực dầu khí
- Thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật giữa Hiệp hội cà phê-ca cao với Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê In-đô-nê-xi-a (26/6/2003)
- MOU về Hợp tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và MOU về Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (28-30/5/2005)
- Thoả thuận về Hợp tác Du lịch (2/2006). MOU về hợp tác mua bán gạo (5/4/2007).

(Tháng 7/2007)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​