Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia
Jl. Teuku Umar. No 25, Jakarta Pusat, Jakarta
Điện thoại: 0062-21-3100358 - Lãnh sự: 0062-21-3158537

Hotline: +62-811161025
Fax: 0062-21-3149615
Email : jakarta@mofa.gov.vn or vietnamemb@yahoo.com
Website : www.vnembassy-jakarta.mofa.gov.vn 

Facebook page: https://www.facebook.com/pg/VietNamEmbassyinIndonesiaTimorLestePapuaNewGuinea

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​