Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Đăng nhập
| English


  • baohocongdan.gif​​
  • ĐS. PHẠM VINH QUANG 

    Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia, kiêm nhiệm Nhà nước Độc lập Papua New Guinea và Cộng hòa Dân chủ Timor Leste​

  • BNG.jpg

  • CLS.jpg

  • TCDL.jpg

    Về đầu trang