Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia
Jl. Teuku Umar. No 25, Jakarta Pusat, Jakarta
Điện thoại: 0062-21-3100358 - Lãnh sự: 0062-21-3158537
Fax: 0062-21-3149615
Email : jakarta@mofa.gov.vn or vietnamemb@yahoo.com
Website : www.vietnamembassy-indonesia.org/

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​