​​


 • ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI INDONESIA


  Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Indonesia

  Jl. Teuku Umar. No 25, Jakarta Pusat, Jakarta
  Điện thoại: 0062-21-3100358 - Lãnh sự: 0062-21-3158537
  Fax: 0062-21-3149615
  Email : jakarta@mofa.gov.vn or vietnamemb@yahoo.com
  Website : www.vietnamembassy-indonesia.org/

                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:


  1. Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
  Tel: 3100358

  2. Tiến sĩ Hồ Anh Thái - Tham tán Công sứ/Phó Đại sứ
  Tel: 31901506

  3. Đại tá Nguyễn Tuấn Đức - Tùy viên Quân sự
  Tel:  57935714;     Fax: 57935621

  4. Ông Trần Minh Cừ - Tham tán (Chính trị)
  Tel: 31907165

  5. Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Bí thư thứ nhất (Chính trị) 
  Tel: 3156775

  6. Ông Lê Đức Mạnh - Bí thư thứ nhất (Báo chí, Văn hóa và Cộng đồng) Tel: 3156775

  7. Bà Nguyễn Diệu Linh - Bí thư thứ ba (Chính trị)
  Tel: 3100358

  8. Ông Lê Hồng Minh - Bí thư thứ nhất (Thương mại)
  Tel: 31903480

  9. Bà Phan Tố Quyên - Bí thư thứ hai (Lễ tân - Thư ký ĐS)
  Tel: 3100358

  10. Ông Nguyễn Thanh Giang -​ Bí thư thứ ba (Lãnh sự)
  Tel: 3158537

  11. Ông Trương Văn Thắng - Bí thư thứ hai (Văn phòng)
  Tel: 3100357

  12. Ông Nguyễn Tiến Thúy - Trợ lý Tùy viên QP
  Tel:  57935621

  13. Bà Nguyễn Đỗ Ngân Giang - Bí thư thứ ba (Lãnh sự)
 • Tel: 31907165

 • Cập nhật 17-08-2017​​  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​